છાયા રહી…

જાન્યુઆરી 11, 2008

ગાન આ પુરું થયું ને સૂરની છાયા રહી,
એક ક્ષણમા વહી ગયેલા પુરની છાયા રહી !

સાત સમદર પાર જો પહોંચી જવાયું છે હવે,
સહુ સ્મરણનું વિસ્મરણ, ભરપુરની છાયા રહી !

મૌનનું ગુજન થતાં વાચાળતા વિરમી ગઈ,
આંખ સામે દેવતાઈ નૂરની છાયા રહી !

એ અહંકારી ધનુર્ધારી ગયો ક્યાં ઓગળી ?
વાત એવી કંઈ બની, એ શૂરની છાયા રહી !

ઘર નહીં, ઉંબર નહીં, આંગણ નહીં ને કંઈ નહીં,
બસ અતલ અવકાશમાં કો દૂરની છાયા રહી !

ધૈવત શુક્લ
17.08.1993

Advertisements

3 Responses to “છાયા રહી…”

  1. નીરજ Says:

    ખૂબ સરસ ધૈવતભાઈ, અગાઉ આપણે વાત કરી છે પણ તમારાં બ્લૉગની આજે જ જાણ થઈ.. ખૂબ સરસ ગઝલ છે.. બધાં જ શેર ગમ્યાં..


  2. સુંદર ગઝલ… વચ્ચે જાણે પંદર વર્ષોનું વા’ણું વાયું જ નથી…


  3. ઘર નહીં, ઉંબર નહીં, આંગણ નહીં ને કંઈ નહીં,
    બસ અતલ અવકાશમાં કો દૂરની છાયા રહી !

    sundar!


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: