ક્ષણ

August 12, 2007

દ્વાર પર આવી અને અફળાય ક્ષણ,
કૈંક સંદેશા અકળ કહી જાય ક્ષણ.

હાથમાં ખાલી ક્ષણોનો જામ આ,
એક ક્ષણમાં તો ફરી ઊભરાય ક્ષણ.

આજ લગ તો કાળ જે બંધન સ્વયં,
એ જ આભૂષણ બને, પહેરાય ક્ષણ.

તત્ત્વનું મંથન થતાં જે નીપજ્યું,
તે હળાહળને પચાવી જાય ક્ષણ.

વાદળી જેવું પ્રથમ સરતી સરલ,
ને પછીથી વૃષ્ટિની થઈ જાય ક્ષણ.

ડૂબતું હું ક્ષણ પછીની ક્ષણ મહીં,
સાત સમદર પાર જો લઈ જાય ક્ષણ.

ધૈવત શુક્લ
1994-94

Advertisements

2 Responses to “ક્ષણ”

 1. પંચમ શુક્લ Says:

  જાત ભાતનાં ક્ષણોનો પરિમાણો…


 2. હાથમાં ખાલી ક્ષણોનો જામ આ,
  એક ક્ષણમાં તો ફરી ઊભરાય ક્ષણ.

  તત્ત્વનું મંથન થતાં જે નીપજ્યું,
  તે હળાહળને પચાવી જાય ક્ષણ.

  -ખૂબ સરસ શેર…. બંને શેર જેટલી વાર વાંચો, વધુ ને વધુ ઊઘડતા લાગે…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: