જાગીને જોઉં તો… (ત્રણ લઘુકાવ્યો)

July 21, 2007

એક

સવાર પડી ગઈ છે
કોઇ જાગે કે ન પણ જાગે…
તું તો જાગી ગયો છે ને ?

તું સાંભળીશ તો સંભળાશે તને પંખીઓનું ગાન
તું જોઇશ તો દેખાશે તને કેસરી રંગે રંગાએલું આકાશ
ને દેખાશે તને સુર્યોદય…

કોઇ જાગે કે ન પણ જાગે
તું તો જાગી ગયો છે ને ?

બે.

આજે સવારમાં
એક પંખી આવી
અને બારી ઊપર બેઠું
ને ગાવા લાગ્યું,

મારી આંખો ખુલી
અને એનું સંગીત મારા રોમેરોમમાં
શ્વાસોછ્વાસમાં રેલાઇ ગયું

મારી આંખો ખુલી
ને પાંખ પસારીને હવે
હું પણ કરું છું વિહાર…

ને હવે 
છે અનંત અવકાશ
મારા રોમેરોમમાં….

ત્રણ.

સવાર પડે
ને કદાચ જાગી પણ જવાય
પણ જો ઊંઘવું હોય તો ઊંઘી પણ શકાય
અને જો ઊંઘી રહેવાય તો કદાચ સવાર ન પણ પડે…

પણ જો જાગી શકાય તો ?

કદાચ…
બારીની બહાર લીમડાનું ઝાડ
તેની પેલેપાર આકાશ
અને આકાશની પણ પેલેપાર……

ચાર.

મને ગમે
કે ન પણ ગમે
પણ
સવાર તો પડશે જ
ને
ઊંઘમાંથી તો ઉઠવાનું જ છે…
કદાચ આજે નહીં તો કાલે
કાલે નહીં તો પરમ દિવસે…
તો
આજે જ જાગીને જગત શા માટે ન  જોઉં ?

ધૈવત શુક્લ
સન 2002

સવાર

Advertisements

2 Responses to “જાગીને જોઉં તો… (ત્રણ લઘુકાવ્યો)”

 1. Pinki Says:

  ઊંઘમાંથી તો ઉઠવાનું જ છે…
  કદાચ આજે નહીં તો કાલે
  કાલે નહીં તો પરમ દિવસે…
  તો
  આજે જ જાગીને જગત શા માટે ન જોઉં ?

  saras ! wonderful !


 2. સુંદર રચનાઓ…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: